Image Name

Mönster och algebra

I temat arbetar eleverna med uppdrag som hjälper dem att förstå hur begreppen sortering, mönster, samband och algebra hör ihop. Arbetet med temat är tänkt att löpa under ett läsår.

Kategorier:
Årskurser: 4 5 6

Beställ materiel

Om du arbetar hos någon av NTA:s medlemmar kan du kontakta din NTA-samordnare för att få mer information om beställning av temalådor, handledningar eller påfyllnadsmateriel. Om din kommun/fristående skolhuvudman inte är medlem kan du läsa mer om vad medlemskapet innebär.
Image Name

I Mönster och algebra får eleverna arbeta med uppdrag som hjälper dem att förstå hur begreppen sortering, mönster, samband och algebra hör ihop. Med utgångspunkt från utmaningar som handlar om sortering kommer eleverna att upptäcka olika mönster. Dessa mönster kan med ord, bilder och andra uttrycksformer beskrivas med samband. Då sambanden generaliseras och skrivs med matematiskt symbolspråk görs det med algebraiska uttryck. Elevernas kommunikation och deras dokumentation har en central plats i arbetet.

De tolv uppdrag som finns i temat är samtliga i någon mening klassiska matematikaktiviteter, exempelvis:

Ta er över floden – ett traditionellt problem. Hur många turer krävs för att ta ett antal personer över floden, när gummibåten endast bär en vuxen, ett eller två barn? Eleverna söker en generell lösning för att enkelt kunna beräkna antalet turer beroende på hur många personer som ska ta sig över.

Hur många är det? – ett antal bönor läggs i slutna askar och eleverna ska lista ut hur många det är. Likhetstecknet upptäcker eleverna vara centralt i lösning av ekvationer.

Fiskebodar och fiskar – utmaningen utgår från ett geometriskt mönster med stickor som blir en talserie när antalet figurer ökar. Detta uttrycks sedan algebraiskt.

Tänk på ett tal! – tycks vara rena trolleriet. Men det avslöjas, efter lite analys, bestå av mer eller mindre enkla matematiska operationer och samband.

Mer om Mönster och algebra

Image Name

Detta ingår i temat

Två temautbildningsdagar, alternativt en heldag och två halvdagar, som är obligatoriska för den som inte tidigare har arbetat med temat. På utbildningen får deltagarna möjlighet att genomföra de flesta av uppdragen, diskutera didaktiska frågor och få del av erfarenheter av elevers arbete och frågor.

Handledning för läraren med bland annat didaktiska kommentarer och elevblad som kopieringsunderlag.

en materielsats som innehåller allt materiel som krävs för att trettio elever som arbetar två och två ska kunna genomföra alla temats uppdrag.

Image Name

Bakgrund

Mönster och algebra är det första temat som utvecklats med fokus på matematik. Initiativet togs av Svenska kommittén för matematikutbildning, SKM, Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM och akademierna.

Temat har utvecklats av Lena Trygg, NCM och Per Berggren, SKM på uppdrag från NTA.

Extramaterial, uppdateringar mm

Till temat finns också följande material

 • Centralt innehåll från kursplan kopplade till Uppdrag i Temat.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Flik 15 Matematisk lathund.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Flik 15 Övningar och lathund Funktionsmaskiner.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Flik 3 funktionsmaskiner_10.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Flik 3 funktionsmaskiner_4.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Flik 5 Hur många bönor.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Flik 7 fyrfältsblad.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Justeringar av tryckfel MA.doc
  05-13-2015 10:26

Temat och Lgr11

Matematik

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

I årskurs 4–6

Algebra

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att
beteckna ett obekant tal med en symbol.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Utbildningar

Innan du börjar arbeta med något av NTA:s teman ska du först ha gått en introduktionsutbildning. Om temat du ska arbeta med är nytt för dig, ska du först gå en temautbildning. 

Om du arbetar hos någon av NTA:s medlemmar har du möjlighet att gå utbildningarna. Utbildningarna organiseras och genomförs lokalt hos varje medlem eller i samarbete med andra medlemmar. Kontakta din NTA-samordnare för att få veta mer.