Image Name

Kretsar kring el

I temat arbetar eleverna med de första grunderna i elläran. De undersöker den slutna kretsen, ledare och isolatorer, olika slags kopplingar och hur man avbildar elektriska kretsar i ett kopplingsschema.

Kategorier: Fysik, teknik
Årskurser: 4 5 6

Beställ materiel

Om du arbetar hos någon av NTA:s medlemmar kan du kontakta din NTA-samordnare för att få mer information om beställning av temalådor, handledningar eller påfyllnadsmateriel. Om din kommun/fristående skolhuvudman inte är medlem kan du läsa mer om vad medlemskapet innebär.

Beskrivning

Image Name

Temats innehåll och lärande

Kretsar kring el börjar i elevernas erfarenheter och frågor om elektricitet. De undersöker hur de med hjälp av ett batteri och sladdar kan få en lampa och lysa.

De tillverkar en ledningsprovare för att kunna ta reda på hur bar olika material leder ström.

De arbetar systematiskt med felsökning och ritar kopplingsscheman på olika typer av kopplingar.

I slutuppdraget tillämpar de sina kunskaper genom att skapa kopplingsscheman för belysning i ett modellhus och därefter göra installationerna efter sina ritningar.

Temats innehåll och lärande beskriver hur elevernas arbete i de olika uppdragen hänger ihop med generaliserbara övergripande syften och innehåll. Syftet med dokumentet är att synliggöra elevernas lärande både för läraren och för dem själva.

Mer om Kretsar kring el

Image Name

Detta ingår i temat

Temat Kretsar kring el består av:

en temautbildningsdag som är obligatorisk för den som inte tidigare har arbetat med temat. På utbildningen får deltagarna möjlighet att genomföra de flesta av uppdragen, diskutera didaktiska frågor och få del av erfarenheter av elevers arbete och frågor.

en Temapärm för läraren med bland annat didaktiska kommentarer och elevblad som kopieringsunderlag.

en Temabok med inspirerande texter som kopplar till temat.

arbetsblad anpassade för Grundsärskolan. Dessa är utvecklade inom det som betecknas som NTA S (stöd för individanpassning).

en materielsats som innehåller allt materiel som krävs för att trettio elever som arbetar två och två ska kunna genomföra alla temats uppdrag.

Image Name

Teknikuppdrag

Teknikuppdrag

Teknikuppdraget Framtidens ljus är ett tillägg till temat Kretsar kring el som antingen kan användas direkt i anslutning till det ordinarie temaarbetet eller som uppföljning vid ett senare tillfälle.

Teknikuppdraget  är utvecklat i samarbete med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiensprojekt Barn ser på framtiden och resurscentrumet CETIS, Centrum för tekniken i skolan.

Artiklar i Ny Teknik

Planet med fejkade fönster

Cykelbanan blir ett solkraftverk

Lampor som hör

Lysdioder gör städer smartare

Kolla, mina ögon styr allt på datorn!

Experterna: Så blir din verklighet virtuell

Brasan laddar mobilen

Så laddar du mobilen i buschen

Tips, frågor och svar

Hur hänger ditt arbete med Kretsar kring el ihop med olika jobb som du kan välja mellan i framtiden?

 

Varför är det växelström i våra vägguttag?

Det har inte alltid varit så och  det är inte säkert att det alltid kommer att fortsätta att vara det i framtiden.

I början byggde alla elektriska installationer på likström. I elektricitetens barndom uppstod det till och med ett krig mellan de två genierna Thomas Edison och Nikola Tesla som förespråkade likström respektive växelström.  

Läs mer om detta.

Hur förklarar man kort hur en lysdiod fungerar?

Om man kopplar ett batteri till en lysdiod så kommer de negativa laddningsbärarna i det n-dopade skiktet att röra sig i samma riktning som elektronerna från batteriet och de positiva laddningsbärarna i p-skiktet att röra sig i motsatt riktning. I gränsytan mellan de två skikten möts de (elektron och hål) och förintas. Den energi som frigörs utgörs av ljus. Vilken färg ljuset får beror på hur stor den specifika energi laddningsbärarna får i respektive material i diodens två delar när spänningen läggs på dvs batteriet kopplas in.

Det är alltså inte elektroner från batteriet som förintas. För varje elektron som matas in i dioden från batteriet kommer en att matas ut i andra änden tillbaka i batteriet så att laddningen bevaras men batteriet har då förlorat den energi som ljuset har burit bort.

Skurt om el första avsnittet om strömavbrott och Skurts elsäkerhetssång.

På Eons hemsida finns filmerna om Skurt uppdelade i avsnitt. Där finns även information om hur man kan beställa dem till skolan.

Bygg enkla elektriska kretsar i ett simuleringsverktyg.

Sök mer i Länkskafferiet

Skolverkets Bedömningsstöd DiNO

Spara el     Länk till bedömningsstöd för denna uppgift

Nationellt prov i Fysik 2013

Delprov A

Delprov C

Litteraturtips:

Energins Mysterier

Image Name

Bakgrund

Kretsar kring el börjar i elevernas erfarenheter och frågor om elektricitet. De undersöker hur de med hjälp av ett batteri och sladdar kan få en lampa och lysa.

De tillverkar en ledningsprovare för att kunna ta reda på hur bar olika material leder ström.

De arbetar systematiskt med felsökning och ritar kopplingsscheman på olika typer av kopplingar.

I slutuppdraget tillämpar de sina kunskaper genom att skapa kopplingsscheman för belysning i ett modellhus och därefter göra installationerna efter sina ritningar.

Temats innehåll och lärande beskriver hur elevernas arbete i de olika uppdragen hänger ihop med generaliserbara övergripande syften och innehåll. Syftet med dokumentet är att synliggöra elevernas lärande både för läraren och för dem själva.

Extramaterial, uppdateringar mm

Till temat finns också följande material

 • Blå lysdioder -Nobelpris i Fysik 2014-sv.pdf
  05-13-2015 10:26
 • DiNO-Fysik_Spara el.pdf
  05-13-2015 10:26
 • EK Diskussionsfrågor temabok.docx
  05-13-2015 10:26
 • EK innehållsförteckn med baksida.pdf
  05-13-2015 10:26
 • EK Kompetensprofil_beskriva_förklara.pdf
  05-13-2015 10:26
 • EK Kompetensprofil_granska_ta ställning_kommunicera.pdf
  05-13-2015 10:26
 • EK Kompetensprofil_systematiska_undersökn.pdf
  05-13-2015 10:26
 • EK och särskolans läroplan.doc
  05-13-2015 10:26
 • EK reviderad.pdf
  05-13-2015 10:26
 • EK_ elevarbetsblad uppdr 1-13.pdf
  05-13-2015 10:26
 • EK_kopieringsunderlag_uppdrag10.pdf
  05-13-2015 10:26
 • EK_kopieringsunderlag_uppdrag10_skrivbar.pdf
  05-13-2015 10:26
 • EK_kopieringsunderlag_uppdrag5 skrivbar.pdf
  05-13-2015 10:26
 • EK_kopieringsunderlag_uppdrag5.pdf
  05-13-2015 10:26
 • EK-Förslag till pedagogisk planering.doc
  05-13-2015 10:26
 • EK-Kretsar kring el och Lgr11.pdf
  05-13-2015 10:26
 • energiboken_rev3_2013.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Energikällor bilder.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Extrauppdrag Statisk elektricitet finns överallt.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Kommentar till uppdrag 8.doc
  05-13-2015 10:26
 • Kopieringsunderlag Framtidens Ljus Bildcollage.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Kopieringsunderlag Framtidens ljus Ljuskällor.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Kopieringsunderlag Framtidens ljus Tankekort.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Kopieringsunderlag Framtidens ljus Tidsaxel liten.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Kopieringsunderlag Framtidens ljus Tidsaxel stor.pdf
  05-13-2015 10:26
 • NP_DelprovA_Fysik_2013.pdf
  05-13-2015 10:26
 • NP_DelprovC_Fysik_2013.pdf
  05-13-2015 10:26
 • NTA riskbedömning EK ättika.docx
  08-09-2017 06:46
 • NTA_S_EK_U1.pdf
  10-11-2017 09:55
 • NTA_S_EK_U10.pdf
  10-11-2017 09:55
 • NTA_S_EK_U11.pdf
  10-11-2017 09:55
 • NTA_S_EK_U12.pdf
  10-11-2017 09:55
 • NTA_S_EK_U13.pdf
  10-11-2017 09:55
 • NTA_S_EK_U2.pdf
  10-11-2017 09:55
 • NTA_S_EK_U3.pdf
  10-11-2017 09:55
 • NTA_S_EK_U4.pdf
  10-11-2017 09:55
 • NTA_S_EK_U5.pdf
  10-11-2017 09:55
 • NTA_S_EK_U6.pdf
  10-11-2017 09:55
 • NTA_S_EK_U7.pdf
  10-11-2017 09:55
 • NTA_S_EK_U8.pdf
  10-11-2017 09:55
 • NTA_S_EK_U9.pdf
  10-11-2017 09:55
 • Om el och elsäkerhet (1).pdf
  05-13-2015 10:26
 • Sida 10 - Vi är alla ledare.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 12 - Edison kom med ljuset.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 14 - Kraftverksrallarna i vildmarken.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 18 - Framtidens energikällor.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 2 - Vad vore ett liv utan elektricitet.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 24 - Batteri av grönalger.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 26 - Smart hus spar el.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 28 - Det smarta nätet.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 30 - Luigi Galvani och den sparkande grodan.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 32 - Volta - batteriforskaren.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 34 - William Kamkwamba får en idé.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 37 - Solen ger rent vatten.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 38 - Energi att göra läxan.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 6 - Elektriska fiskar.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 8 - Elektricitet i din kropp.mp3
  05-13-2015 10:26
 • säkerhetsdatablad Citronsyra.pdf
  10-26-2018 06:00
 • säkerhetsdatablad Ättika.pdf
  10-26-2018 05:59
 • Teknikuppdrag CENTR innehåll 4-6.xls
  05-13-2015 10:26
 • Teknikuppdrag CENTR innehåll 7-9.xls
  05-13-2015 10:26

Temat och Lgr11

Fysik

Syfte

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle, 
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och 
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll i årskurs 4-6

Temat ger dig som pedagog möjlighet att fokusera på följande moment i kursplanerna:

Fysiken i naturen och samhället

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Fysiken och vardagslivet

Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.

Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.

Fysiken och världsbilden

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Fysikens metoder och arbetssätt

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Centralt innehåll i årskurs 7-9

Temat ger dig som pedagog möjlighet att fokusera på följande moment i kursplanerna:

Fysiken i naturen och samhället

Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi.

Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön

Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.

Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.

Fysiken och vardagslivet

Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.

Fysiken och världsbilden

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Fysikens metoder och arbetssätt

Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

Teknik

Syfte

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, 
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

Centralt innehåll i årskurs 4-6

Temat ger dig som pedagog möjlighet att fokusera på följande moment i kursplanerna:

Tekniska lösningar

Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.

Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller.

Teknik, människa, samhälle och miljö

Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel trafiksystem, vatten och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.

Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.

Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Centralt innehåll i årskurs 7-9

Tekniska lösningar

Styr- och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse.

Grundläggande elektronik och elektroniska komponenter, till exempel lysdioder och enkla förstärkare.

Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av pneumatik eller elektronik.

Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Teknik, människa, samhälle och miljö

Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och sårbarhet.
Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Exempel från användarna