Image Name

Kemiförsök

I temat testar eleverna fem vita ämnens kemiska och fysikaliska reaktioner. Med hjälp av resultaten kan de sedan identifiera en blandning av två ämnen.

Kategorier: Kemi
Årskurser: 4 5

Beställ materiel

Om du arbetar hos någon av NTA:s medlemmar kan du kontakta din NTA-samordnare för att få mer information om beställning av temalådor, handledningar eller påfyllnadsmateriel. Om din kommun/fristående skolhuvudman inte är medlem kan du läsa mer om vad medlemskapet innebär.

Beskrivning

Image Name

Temats innehåll och lärande

Temat kemiförsök börjar i elevernas tankar kring och frågor om kemikalier och kemi. De lär sig om kemisäkerhet och om hur man genomför systematiska undersökningar.

I de första undersökningarna gör de observationer och beskriver egenskaperna hos fem till synes likadana vita kemiska ämnen. Därefter genomför de en rad experiment där de bl.a. blandar de fasta ämnena med olika vätskor.

Til slut har de en mängd data som de kan använda för att analysera och identifiera en blandning av två av de kemiska ämnena.

Temats innehåll och lärande beskriver hur elevernas arbete i de olika uppdragen hänger ihop med generaliserbara övergripande syften och innehåll. Syftet med dokumentet är att synliggöra elevernas lärande både för läraren och för dem själva.

Mer om Kemiförsök

Image Name

Detta ingår i temat

Temat Kemiförsök består av:

en temautbildningsdag som är obligatorisk för den som inte tidigare har arbetat med temat. På utbildningen får deltagarna möjlighet att genomföra de flesta av uppdragen, diskutera didaktiska frågor och få del av erfarenheter av elevers arbete och frågor.

Handledning för läraren med bland annat didaktiska kommentarer och elevblad som kopieringsunderlag.

en materielsats som innehåller allt materiel som krävs för att trettio elever som arbetar två och två ska kunna genomföra alla temats uppdrag.

Image Name

Tips, frågor och svar

Hur odlar man bäst saltkristaller?

Kristaller bildas när lösningsmedel avdunstar från en mättad lösning. Avdunstningen sker vid lösningens yta, och kristallbildningen börjar där. Man hänger ned en tråd med en knut, med knuten precis i ytan. Tråden är upprullad några varv kring en pinne för att knuten ska kunna sänkas efter hand. Knuten fungerar som grodd för kristallbildningen, och särskilt om den mättade lösningen är ljummen bildas fort en eller flera kristaller.

Läs hela svaret.

Draken Gilbert förklarar kemin.

Farosymboler för märkning -Planschen kan beställas från CM Gruppen, tel: 08-50 59 33 35, e-post: kemi@cm.se.
Beställningsnummer 510 946.

Nationellt prov i Kemi 2013

Delprov A

Delprov B

Delprov C

Fler intressanta länkar hittar du i Länkskafferiet.

Film om hur majsmjöl blandat med vatten beter sig.

Filmen om kemi

Hur hänger ditt arbete med temat Kemiförsök ihop med olika arbeten som du kan välja mellan i framtiden?

 

 

Image Name

Bakgrund

Kemiförsök bygger på strukturen hos det amerikanska temat Chemical Tests och var ett av de första teman som utprovades och bearbetades under det första projektåret i Linköpings kommun.

Temat har bearbetats i flera olika steg för att stämma med svensk skola och läroplan.

Extramaterial, uppdateringar mm

Till temat finns också följande material

 • Farosymboler_konsumentplansch.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Kemiförsök och särskolans läroplan.doc
  05-13-2015 10:26
 • NP_Delprov_A_Kemi_2013.pdf
  05-13-2015 10:26
 • NP_Delprov_B_Kemi 2013.pdf
  05-13-2015 10:26
 • NP_Delprov_C_Kemi_2013.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Syfte och centralt innehåll i kemi.docx
  02-05-2016 11:21
 • säkerhetsblad_alun.pdf
  05-13-2015 10:26
 • säkerhetsblad_bikarbonat.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Säkerhetsblad_Jod.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Säkerhetsblad_Rödkålssaft.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Säkerhetsblad_Talk.pdf
  05-13-2015 10:26

Temat och Lgr11

Kemi

Syfte

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle, 
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och 
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll i årskurs 4–6 

Temat ger dig som pedagog möjlighet att fokusera på följande moment i kursplanerna:

Kemin i naturen

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

Kemin i vardagen och samhället

Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Kemin och världsbilden

Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.

Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Kemins metoder och arbetssätt

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Utbildningar

Innan du börjar arbeta med något av NTA:s teman ska du först ha gått en introduktionsutbildning. Om temat du ska arbeta med är nytt för dig, ska du först gå en temautbildning. 

Om du arbetar hos någon av NTA:s medlemmar har du möjlighet att gå utbildningarna. Utbildningarna organiseras och genomförs lokalt hos varje medlem eller i samarbete med andra medlemmar. Kontakta din NTA-samordnare för att få veta mer.

Exempel från användarna

Kemiförsök på Askebyskolan

En grupp elever på Askebyskolan i Spånga, Stockholm arbetar med Kemiförsök.

Läs mer