Image Name

Förändringar

I temat Förändringar arbetar eleverna med blandningar av ämnen och upptäcker att ämnens egenskaper förändras genom kemiska reaktioner och fasförändringar. Temat bygger vidare på det naturvetenskapliga arbetssättet i Fast eller flytande.

Kategorier: Kemi
Årskurser: 1 2 3

Beställ materiel

Om du arbetar hos någon av NTA:s medlemmar kan du kontakta din NTA-samordnare för att få mer information om beställning av temalådor, handledningar eller påfyllnadsmateriel. Om din kommun/fristående skolhuvudman inte är medlem kan du läsa mer om vad medlemskapet innebär.

Beskrivning

Image Name

Temats innehåll och lärande

Arbetet i temat Förändringar startar i elevernas egna tankar om och erfarenheter av förändringar hos några vardagsföremål. De observerar fasförändringar som orsakas av förändringar i den omgivande miljön, för att sedan börja undersöka vad som händer om man blandar olika ämnen.

Från att först ha blandat olika ämnen övergår eleverna till att försöka separera olika blandningar.

Slutligen gör eleverna undersökningar där kemiska reaktioner leder till att nya ämnen bildas.

Temats innehåll och lärande beskriver hur elevernas arbete i de olika uppdragen hänger ihop med generaliserbara övergripande syften och innehåll. Syftet med dokumentet är att synliggöra elevernas lärande både för läraren och för dem själva.

Mer om Förändringar

Image Name

Detta ingår i temat

I Förändringar ingår:

en temautbildningsdag som är obligatorisk för den som inte tidigare har arbetat med temat. På utbildningen får deltagarna möjlighet att genomföra de flesta av uppdragen, diskutera didaktiska frågor och få del av erfarenheter av elevers arbete och frågor.

Handledning för läraren med bland annat didaktiska kommentarer och elevblad som kopieringsunderlag.

en materielsats som innehåller allt materiel som krävs för att trettio elever som arbetar två och två ska kunna genomföra alla temats uppdrag.

Filmen om Förändringar

Image Name

Tips, frågor och svar

En instruktiv film om vattnets aggregationsformer hittar du på Teacherondemand

Skolverkets bedömningsstöd DiNO

Två av uppgifterna fungerar mycket bra till tema Förändringar:

Vatten i ett glas                         Länk till bedömningsstöd för denna uppgift

Vad händer under glaset?     Länk till bedömningsstöd för denna uppgift

Hur hänger arbetet med tema Förändringar ihop med vad som senare kommer att bedömas vid de nationella proven i år 6?

Exempel på nationellt prov i Kemi 2013

Delprov B

Delprov C

Image Name

Bakgrund

Förändringar bygger på strukturen i det amerikanska temat Changes som var ett av de första teman som utprovades i Linköpings kommun och  utvecklades under NTA-projektets första år.

Förändringar har utvecklats i flera steg för att stämma med svensk läroplan.

Extramaterial, uppdateringar mm

Till temat finns också följande material

 • Dino_Vad händer under glaset_elev.pdf
  05-13-2015 10:26
 • DINO_Vatten i ett glas_elev.pdf
  05-13-2015 10:26
 • FO Hur man kan arbeta med Dino.pdf
  05-13-2015 10:26
 • FO_uppdr01.pdf
  09-02-2016 07:07
 • FO_uppdr011.pdf
  08-27-2018 09:17
 • FO_uppdr02.pdf
  09-02-2016 07:07
 • FO_uppdr03.pdf
  09-02-2016 07:07
 • FO_uppdr04.pdf
  09-02-2016 07:07
 • FO_uppdr05.pdf
  09-02-2016 07:07
 • FO_uppdr06.pdf
  09-02-2016 07:07
 • FO_uppdr07.pdf
  09-02-2016 07:07
 • FO_uppdr08.pdf
  09-02-2016 07:07
 • FO_uppdr09.pdf
  09-02-2016 07:07
 • FO_uppdr10.pdf
  09-02-2016 07:07
 • FO_uppdr11.pdf
  09-02-2016 07:07
 • FO_uppdrK1.pdf
  09-02-2016 07:07
 • FO_uppdrK2.pdf
  09-02-2016 07:07
 • FO-Uppdrag1_aternativt_arbetsblad1_Camilla Ramsö.docx
  04-03-2017 06:33
 • FO-Uppdrag2_alternativt_arbetsblad1_Camilla Ramsö.docx
  04-03-2017 06:33
 • FO-Uppdrag2-3_alternativt_arbetsblad_Camilla Ramsö.docx
  05-10-2017 07:02
 • FO-Uppdrag3_alternativt_arbetsblad1_Camilla Ramsö.docx
  04-03-2017 06:33
 • FO-Uppdrag4_alternativt_arbetsblad1_Camilla Ramsö.docx
  04-03-2017 06:33
 • FO-Uppdrag5_alternativt_arbetsblad1_Camilla Ramsö.docx
  04-03-2017 06:33
 • FO-Uppdrag8_alternativt_arbetsblad1_Camilla Ramsö.docx
  04-03-2017 06:33
 • Förslag på Pedagogisk planering Förändringar - Botkyrka.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Förslag på pedagogisk planering Förändringar - Hjo kommun.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Förändingar_bedömningsstöd.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Förändringar.png
  05-13-2015 10:26
 • Förändringar_ temats innehålloch lärande.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Förändringar_ temats innehålloch lärande.png
  05-13-2015 10:26
 • Förändringar_Centralt innehåll.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Förändringar_oval.png
  05-13-2015 10:26
 • Inspirationsbilder Förändringar.pptx
  05-13-2015 10:26
 • NP_Delprov_B_Kemi 2013.pdf
  05-13-2015 10:26
 • NP_Elevhaefte_Kemi_Delprov_C_2013.pdf
  05-13-2015 10:26
 • säkerhetsblad_bikarbonat.pdf
  05-13-2015 10:26
 • säkerhetsdatablad Ättika.pdf
  10-26-2018 05:57

Temat och Lgr11

Kemi

Syfte

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att  

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle, 
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och 
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll i årskurs 1–3

Naturorienterande ämnen

Temat ger dig som pedagog möjlighet att fokusera på följande moment i kursplanerna:
 
Material och ämnen i vår omgivning 

Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten. 

Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras. 

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.

Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

Metoder och arbetssätt

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

Bild år 1-3

Centralt innehåll

Bildframställning

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

Redskap för bildframställning

Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Bildanalys

Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Teknik

Centralt innehåll

Teknik årskurs 1-3

Centralt innehåll

Tekniska lösningar

Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller.

Utbildningar

Innan du börjar arbeta med något av NTA:s teman ska du först ha gått en introduktionsutbildning. Om temat du ska arbeta med är nytt för dig, ska du först gå en temautbildning. 

Om du arbetar hos någon av NTA:s medlemmar har du möjlighet att gå utbildningarna. Utbildningarna organiseras och genomförs lokalt hos varje medlem eller i samarbete med andra medlemmar. Kontakta din NTA-samordnare för att få veta mer.

Fler kopplingar till temat

Film

På TeacheronDemand hittar du bland annat filmen om vattnets aggregationsformer.

Läs mer