Image Name

Balansera och väga

I temat Balansera och väga använder sig eleverna av balansbräda och balansvåg för att utforska olika föremåls vikt. De gör även experiment som hjälper dem att upptäcka hävstångsprincipen och att olika föremål med samma volym kan ha olika vikt.

Kategorier: Fysik, Matematik
Årskurser: 1 2

Beställ materiel

Om du arbetar hos någon av NTA:s medlemmar kan du kontakta din NTA-samordnare för att få mer information om beställning av temalådor, handledningar eller påfyllnadsmateriel. Om din kommun/fristående skolhuvudman inte är medlem kan du läsa mer om vad medlemskapet innebär.

Beskrivning

Image Name

Temats innehåll och lärande

I Balansera och väga börjar eleverna att undersöka begreppet balans. De upptäcker hur stödpunktens placering påverkar hur man behöver fördela olika föremål för att man ska uppnå balans.

De upptäcker att en balansvåg med lika långa armar kan användas för att jämföra massan hos två föremål.

Slutligen undersöker de hur volym och massa kan variera mellan olika material och föremål med olika form.

I samband med arbetet med Balansera och väga finns det goda möjligheter att arbeta med laborativ matematik för att synliggöra likhetstecknets betydelse.

Temats innehåll och lärande beskriver hur elevernas arbete i de olika uppdragen hänger ihop med generaliserbara övergripande syften och innehåll. Syftet med dokumentet är att synliggöra elevernas lärande både för läraren och för dem själva.

Mer om Balansera och väga

Image Name

Detta ingår i temat

I Balansera och väga ingår:

en temautbildningsdag som är obligatorisk för den som inte tidigare har arbetat med temat. På utbildningen får deltagarna möjlighet att genomföra de flesta av uppdragen, diskutera didaktiska frågor och få del av erfarenheter av elevers arbete och frågor.

Handledning för läraren med bland annat didaktiska kommentarer och elevblad som kopieringsunderlag.

en materielsats som innehåller allt materiel som krävs för att trettio elever som arbetar två och två ska kunna genomföra alla temats uppdrag.

Image Name

Frågor och svar

Hur fungerar en digitalvåg?

I en digitalvåg behöver man något som kan översätta dragningskraften, som verkar på ett föremål, till en elektrisk signal. Då används en lastcell som består av trådtöjningsgivare. När ett föremål av en viss tyngd trycker på lastcellen så kommer motståndet i trådtöjningsgivaren att förändras. Mängden elektroner som kan passera förändras. Storleken på den elektriska strömmen kan sedan översättas till digitala siffror.

Utgå alltid från elevernas resultat

I några av uppdragen i temat väger eleverna torra livsmedel. Då blir det extra tydligt hur viktigt det är att utgå ifrån elevernas resultat när man gör jämförelser och drar slutsatser. Även om det är samma typ av livsmedel som används så kan densiteten variera från gång till gång beroende på hur torrt eller fuktigt det är.

Vill du också göra E-böcker?

E-boken från Hjo kommun till höger är skapad i programmet Multimedialab (MML) 6.1 (version 7 är den senast tillgängliga) som kan beställas här: http://www.multimedialab.se/

"Programmet är inte särskilt dyrt och de hjälper dig att antingen beställa elevlicenser eller en enskild licens, beroende på vilket behovet är samt vilket som blir mest prisvärt.

Den går att utveckla hur mycket som helst, men bilder och text och lite animationer är inte så svårt alls. Väldigt väldigt roligt är det!" //Maria Zell, Hjo kommun

Inspirationsfilm - Balansera och väga

Image Name

Bakgrund

Balansera och väga bygger på strukturen i det amerikanska temat Balancing and Weighing som var ett av de första teman som utprovades i Linköpings kommun och utvecklades under NTA-projektets första år.

Balansera och väga har utvecklats i flera steg för att stämma med svensk läroplan.

Extramaterial, uppdateringar mm

Till temat finns också följande material

 • BV Förmågor DiNO.docx
  05-13-2015 10:26
 • BV Kompetensprofil_beskriva_förklara.pdf
  05-13-2015 10:26
 • BV Kompetensprofil_systematiska_undersökn.pdf
  05-13-2015 10:26
 • BV och hur man kan arbeta med Dino.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Förslag på Pedagogisk planering Balansera och väga - Botkyrka.pdf
  05-13-2015 10:26

Temat och Lgr11

Fysik

Syfte

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle, 
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och 
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll i årskurs 1-3

Naturorienterande ämnen

Temat ger dig som pedagog möjlighet att fokusera på följande moment i kursplanerna:

Kraft och rörelse

Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Berättelser om natur och naturvetenskap

Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Metoder och arbetssätt

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

Utbildningar

Innan du börjar arbeta med något av NTA:s teman ska du först ha gått en introduktionsutbildning. Om temat du ska arbeta med är nytt för dig, ska du först gå en temautbildning. 

Om du arbetar hos någon av NTA:s medlemmar har du möjlighet att gå utbildningarna. Utbildningarna organiseras och genomförs lokalt hos varje medlem eller i samarbete med andra medlemmar. Kontakta din NTA-samordnare för att få veta mer.

Exempel från användarna

Temautbildning i Hjo kommun

Vänersborgs kommun var den första kommunen som använde sig av Prova på-avtalet.

Här är en kort film om när lärarna fick gå temautbildning i Balansera och väga. Utbildningen gick i Hjo kommun.

Läs mer